Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ. ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΜΑΣ!!!

 ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑΣ ΦΩΤΙΣΕΩΣ


ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21.12.16 & ΩΡΑ 4.30 - 5.30 μ.μ. ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΕΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ ΣΤΟ ΝΑΟ ΜΑΣ.


ΟΙ ΕΥΣΕΒΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΟΝΟΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙΟ ΜΑΣ.

ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ.

Κύριε, ο εν τω ελέει, και τοις οικτιρμοίς Σου ιώμενος τα συντρίμματα των ψυχών και των σωμάτων ημών· Αυτός, Δέσποτα, αγίασον και το Έλαιον τούτο, ώστε γενέσθαι τοις χριομένοις εξ αυτού, εις θεραπείαν και απαλλαγήν παντός πάθους, νόσου σωματικής, μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και παντός κακού· ίνα και εν τούτο δοξασθή Σου το πανάγιον όνομα, του Πατρός, και του Υιού, και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου