Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2017

ΙΕΡΟ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ: Ἀρχή νηστείας Μεγάλης Σαρακοστῆς

Ἀρχιμανδρίτου Σαράντη Σαράντου

Μέ αὐτὴν τὴν ὀνομασία χαρακτηρίζονται οἱ τρεῖς πρῶτες ἡμέρες τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Τρεῖς ἡμέρες ἀπόλυτης νηστείας, χωρίς καθόλου φαγητό καί χωρίς νερό (εἰ δυνατόν).

πό πολύ παλιά τόσο στούς ἱερεῖς καί μοναχούς ὅσο καί στούς λοιπούς ᾿Ορθοδόξους χριστιανούς γινόταν αὐτό τό προσκλητήριο: Νά ξεκινήσουν θεληματικά τήν πνευματική τους ἄθληση μ᾿ αὐτόν τόν δυναμικό τρόπο, τό ἱερό Τριήμερο.

Μέσα σ᾿ αὐτές τίς τρεῖς ἡμέρες μέ τή στέρηση τῆς τροφῆς αἰσθάνεται ἀναμφισβήτητα ὁ ἄνθρωπος σαφή ἀτονία. ῾Ο σωματικός τόνος μετριάζεται, τά πόδια κόβονται, ἡ γλώσσα ἀδυνατεῖ νά ὑπερλειτουργεῖ. Τό αἴσθημα τῆς πείνας ἐντείνεται. ῾Η δίψα κορυφώνεται. Στενοχωρεῖται ἀκραῖα ἡ ἀνθρώπινη φύση. Γι᾿ αὐτό προϋπόθεση γιά τήν ἄσκηση αὐτή εἶναι ἡ ἐλεύθερη θέληση...

(ὄχι ἐξωτερική πειθαναγκαστική ἐπιβολή) καί ἡ εὐχή τοῦ πνευματικοῦ, δηλαδή ἡ χαρισματική εὐλογία τῆς ᾿Εκκλησίας τοῦ Κυρίου μας ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ.Καί... μιά δεύτερη ἀπαραίτητη προϋπόθεση: Δέν πρέπει ὁ νηστεύων νά ἀσχοληθεῖ μέ κανένα θέμα λυπηρό ἤ συνταρακτικό. Δέν ἐπιτρέπεται νά ἀφήσει καμμιά ἀνθρωποκτόνο μέριμνα νά τόν συγκλονίσει. Οἱ ἀκροβάτες δέν εἶναι δυνατό νά ἀσχοληθοῦν μέ τίποτε ἄλλο κατά τίς κρίσιμες στιγμές τῆς ἀκροβασίας τους, παρά μόνο μέ τό πῶς θά τελειώσουν τή συγκεκριμένη ἀκροβασία τους. ῎Ετσι καί ὁ χριστιανός πού "κάνει τριήμερο". Κάνει μιά πνευματική ἀκροβασία. ῎Οχι βέβαια ἐπικίνδυνη. Κανείς δέν ἀρρώστησε ἀπό τή νηστεία. (Οἱ γιατροί ἄλλωστε συνιστοῦν κατά καιρούς διαστήματα ἀποτοξινώσεως). ῾Η χάρη τοῦ Θεοῦ εἶναι ἁπτή καί ἄφθονη τίς ἡμέρες αὐτές. Εἶναι πάντως μιά ὁριακή κατάσταση γιά τόν ψυχοσωματικό ὀργανισμό. ῎Αν, λοιπόν, ὁ νηστεύων δέν προσέξει καί ἀφεθεῖ σέ ἔντονα λυπηρές ἤ ταραχώδεις προκλήσεις, τότε καί ψυχικά δέν θά ὠφεληθεῖ, ἀλλά καί σωματικά θά καταρρεύσει.Μιά παλιά λαϊκή παροιμία λέγει: "Σάν συλλογιέται ὁ παπᾶς τό Τριήμερο, μαύρη Τουρνή (Τυρινή) τοῦ πάει. Μ᾿ ἄλλα λόγια: Λίγες μέρες πιό πρίν, δηλαδή τήν Τυρινή ἑβδομάδα, ὅταν ὁ παπᾶς ἀναλογίζεται τό Τριήμερο πού ἔχει νά κάνει, μαύρη Τυρινή κάνει. ῎Εχει δυσκολία τό τριήμερο. ῎Εχει στένωση. ῎Εχει ...πένθος.῎Ετσι ὅμως ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος "εἰς ἑαυτόν". ᾿Αρχίζει ἀμέσως, αὐτόματα θά λέγαμε, νά βλέπει τόν ἑαυτό του ὑπαρξιακά καί πνευματικά ὅσο ποτέ ἄλλοτε. Πρέπει νά τό τονίσουμε αὐτό. Βλέπει ὁ χριστιανός τίς ἐλλείψεις του, τήν πνευματική του φτώχεια, τά πάθη του, τίς ἀδυναμίες του, τή γύμνια του ἀπό κάθε ἀρετή. Ξεπερνάει κάθε στενή ἠθικιστική ἀξιολόγηση τοῦ ἑαυτοῦ του καί περνάει μέ ρεαλισμό στήν ταπείνωση. Βλέπει, ἴσως γιά πρώτη φορά, κάθε φορά πού κάνει τριήμερο τήν ξεραΐλα του, τό ἄμορφο χάος ἐντός του, τήν ἄβυσσο τοῦ "εἶναι" του. ῞Υστερά ἀρχίζει φυσικά νά ὁδηγεῖται στήν ἀνάγκη νά ἐργασθεῖ πνευματικά γιά τήν ἀνοικοδόμηση τοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου. Μά πιό πολύ αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη νά ἀφεθεῖ στό Σωτήρα Χριστό γιά νά τόν ποδηγετήσει στά μυστικά καί ὑπέροχα Μυστήρια τῆς ἐν Χριστῷ πνευματικῆς ζωῆς. Τό ἱερό τριήμερο σέ συνδυασμό μέ τίς ἱερές ἀκολουθίες αὐτῶν τῶν ἡμερῶν περνάει πιό εὔκολα ἀπ᾿ ὅτι ἀρχικά φαίνεται.Μέ αὐτή τή γερή πνευματική βάση, τό ἱερό Τριήμερο, προχωράει ἐνθουσιαστικά ὅλη ἡ Μ. Τεσσαρακοστή.

Γλυκύτατος καρπός ὅλων αὐτῶν εἶναι ἡ μεγαλειώδης συναίσθηση τῆς λαμπροφόρου ἡμέρας τῆς ᾿Αναστάσεως. Τό ἀναστάσιμο μυστικό θεοπανηγύρι μέσα στήν ὀρθόδοξη καρδιά.

 http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2017/02/blog-post_556.html

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ. ΟΙ ΕΟΡΤΙΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΣΤΟ ΝΑΟ ΜΑΣ.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ


ΟΙ ΕΟΡΤΙΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΕΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

ΕΠΙΣΗΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ 26.02.17 ΚΑΙ ΩΡΑ 6.00 μ.μ. ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΕΙ Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ ΣΤΟ ΝΑΟ ΜΑΣ.

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, Η ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΠΟΙΚΊΛΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΟΥ.

ΚΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ!

Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017

Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΠΡΟ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΣΤΟ ΝΑΟ ΜΑΣ

 ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΛΙΜΑ ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΥΞΕΩΣ  ΤΕΛΕΣΘΗΚΕ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΠΡΟ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ, 17/2/2017 ΣΤΟ ΝΑΟ ΜΑΣ.

ΠΛΗΘΩΣ ΠΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΣΤΟ ΝΑΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΑΥΤΩΝ.


 
 

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

ΙΕΡΌΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΉΤΗ ΗΛΊΑ ΛΕΟΝΤΑΡΊΟΥ: Το Ετήσιο Μνημόσυνο του Πατρός Αριστοτέλους.

Με πλήρη λαμπρότητα τελέσθηκε εχθές το ετήσιο μνημόσυνο του Πατρός Αριστοτέλους.
1 χρόνο μακριά από αυτή τη τόσο ξεχωριστή και αγγελική ψυχή.
Ευχόμεθα ο Άγιος Θεός να τον αναπαύσει εν χώρα ζώντων και εν σκηναίς δικαίων.Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ: ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ, ΠΑΠΑΤΕΛΙΟ.

Σαν σήμερα, πριν 1 χρόνο ο Σεβαστός μας και πολυαγαπημένος  σε όλους Παπατέλιος αναπαύθηκε στην χώρα των δικαίων...εκεί όπου κατοικούν οι Άγγελοι και όλοι οι Άγιοι.
  1 χρόνο μακριά απο την οικογένεια του,
1 χρόνο μακριά από το χωριό του,
1 χρόνο μακριά από την Επίγεια ζωή,
1 χρόνο μακριά από τις Εκκλησιές του,
1 χρόνο κοντά στην Βασιλεία των Ουρανών,
1 χρόνο κοντά στον Ουράνιο Πατέρα.
Ας είναι αιώνια του η μνήμη μέσα στις καρδιές μας..


 ΤΟ ΑΚΟΙΜΗΤΟ ΚΑΝΤΗΛΑΚΙ ΤΟΥ ΠΑΠΑΤΕΛΙΟ ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΣΤΟ ΝΑΟ ΜΑΣ.

 Ο ΠΑΠΑΤΕΛΙΟΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ κκ. ΓΕΩΡΓΙΟ Ο ΤΟΤΕ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ κκ.ΙΕΡΟΝΥΜΟΣ, ΝΥΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑΤΕΛΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΝΈΜΕΙ ΈΝΑΝ ΕΠΙΣΤΗΘΙΟ ΣΤΑΥΡΟ

Η ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΤΕΛΙΟ ΧΟΡΟΣΤΑΤΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΗΒΩΝ & ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ


 ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ.

ΙΕΡΌΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΛΕΟΝΤΑΡΊΟΥ: Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΠΙΕΣ.

Πανηγυρκά τελέσθηκε σήμερα το πρωί η Θεία Λειτουργία του Αγίου Χαραλάμπους στον ομώνυμο προσκυνηματικό ναό του, στις Θεσπιές.
Στην θεία λειτουργία συλλειτούργησαν οι Ιερέις:
Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Κερίμης
Πατήρ Αλέξανδρος Πρωτόπαππας
Πατήρ Ιωάννης Αθανασίου
Πατήρ Γρηγόριος Αθανασίου
Ο Πατήρ Αλέξανδρος στον ευχαριστήριο λόγο του μεταξύ άλλων ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους Ιερείς, τους καλλικέλαδους Ιεροψάλτες και όλο το πλήθος των πιστών που παρευρέθησαν στον Ιερό Ναό. Τέλος ευχήθηκε υγεία και αγάπη σε όλο τον κόσμο και να μας αξιώσει ο Θεός μέσω των πρεσβειών του Αγίου Χαραλάμπους να συνεορτάσουμε ξανά όλοι μαζί και του χρόνου.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ !!! 
 

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017