Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2016

Οι παρακλήσεις του 15Αυγούστου στο Ναό μας !!!

Τη Θεοτόκω εκτενώς νυν προσδράμωμεν,  αμαρτωλοί καί ταπεινοί, και προσπέσωμεν  εν μετανοία, κράζοντες εκ βάθους ψυχής,  Δέσποινα, βοήθησον εφ’ ημίν σπλαγχνισθείσα, σπεύσον, απολλύμεθα υπό πλήθους πταισμάτων, μη αποστρέψης σους δούλους κενούς, σε γαρ και μόνην ελπίδα κεκτήμεθα. 
ΣΕ ΚΛΙΜΑ ΚΑΤΑΝΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΗΝΗΣΗΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΕΛΟΎΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΏΣ ΟΙ ΠΑΡΑΚΛΉΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ...
ΠΟΛΛΟΙ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΙ ΣΥΝΑΡΘΡΟΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΑΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΥΜΝΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΤΡΟΠΟ.
Απόστολοι εκ περάτων, συναθροισθέντες ενθάδε, Γεθσημανή τω χωρίω, κηδεύσατε μου το σώμα, και συ, Υιέ και Θεέ μου, παράλαβέ μου το πνεύμα.


Ο γλυκασμός των Αγγέλων, των θλιβομένων η χαρά, χριστιανών η προστάτις, Παρθένε Μήτηρ Κυρίου, αντιλαβού μου και ρύσαι, των αιωνίων βασάνων.


Και σε μεσίτριαν έχω, προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, μη μου ελέγξη τας πράξεις, ενώπιον των Αγγέλων, παρακαλώ σε, Παρθένε, βοήθησόν μοι εν τάχει.


Χρυσοπλοκώτατε πύργε, και δωδεκάτειχε πόλις, ηλιοστάλακτε θρόνε, καθέδρα του Βασιλέως, ακατανόητον θαύμα, πως γαλουχείς τον Δεσπότην.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου